Giám đốc xinh đẹp bị ép chịch thì đối tác mới ký hợp đồng

Em giám đốc xinh đẹp bị ép địt thì đối tác mới ký hợp đồng
Giám đốc xinh đẹp bị ép chịch thì đối tác mới ký hợp đồng