Bố chồng giúp con dâu lâu ngày không được quan hệ.